Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Jarní brigáda v Sedle 5.4. – 7.4.2019

   Posledně, když jsme se loučili po černobílém světě, jsme skončili otázkou, jak to teda uděláme? Pár věcí jsme si tam řekli a spousty již naplánovali dříve. Také je definitivně zodpovězena otázka ? Bude Seveřanovo zboží nebo ne?“. Odpověď zní „ano bude!“ Ne ale na tento víkend, ale na příští brigádu.

   Tak co jsme si teda říkali!

  • Majkl má dříví na podlážky a já ho naložím a přivezu
  • Johan má dříví na novou studánku, vezme je na vlek a přihodí k tomu centrálu na svařování
  • Márty nakoupí potrubí na nové komíny a vezme svářečku

 

   Na základě těchto řečených vět je každému asi zřejmé o co se bude jednat. Ale přece! Když jsme tam byli posledně nevěřícně koukáme na velké množství napadaných větví na louku. Ty budeme muset posbírat. Další brigádu již budeme sekat trávu a tam by hodně překážely. Kopáčská skupina musí obnovit odvodňovací kanál za stanama. Vyložíme dovezené dříví a vrhneme se do nových podlážek a stavby studánky (prosím vemte pily, já beru vruty, vingle a  hřebíky. Potom další pracovní četa demontuje komín u polňačky a lokomotivy. Sestaví nové soustavy odkouření a vše vyzkouší. (hledá se dobrovolník na funkčnost vany ).

   Tak to je v kostce všechno jenž by jsme mohli zmáknout. Všem děkuji za účast a nezapomeňte se organizovat přes stránky s odjezdem.

P.S. Vše dle zvyklostí. Zajistí Martin