Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Návrat k pohodovým časům 2018

Migrační krize vrcholí. Je třeba jednat. Krizový štáb po několikadenní diskuzi došel k závěru, že jediná šance na přežití je návrat k tomu, co za posledních 150 let fungovalo nejlépe. K socialismu.

Nový režim bude uveden v platnost během sobotního dopoledne, avšak vyzýváme vás, abyste v předvečer tohoto slavnostního dne již byli přítomni na bezpečném místě, kam ještě uprchlická vlna nedoplula. Tímto místem jest dřevěná chýše ukrytá nedaleko vesnice Dolní Sedlo, kde v pátek večer společně oslavíme znovunavrácení dobrých časů.

 

Než ale začnete svá auta plnit oslavnými dary, zadržte a vyslyšte následujících instrukcí, na kterých se krizový štáb během svého zasedání usnesl:

- Vzpomeňte si na doby, kdy ještě lidé měli vkus, a dokázali se ošatit tak, jak si jejich věk i pohlaví žádá. Vyvarujte se nevkusnostem západu, neboť náš stát v rámci zabezpečení nového režimu uzavřel své hranice a každý, kdo se svým zevnějškem bude snažit o nadřazenost, bude automaticky považován za nepřítele. 

- Během sobotních oslav je v rámci zavádění nového režimu přísně zakázáno prezentovat svůj sociální status vlastními surovinami na vaření a nádobím pořízeném v dobách kapitalismu. Vše bude zajištěno státem.

- Než však dlouhý proces změny režimu dojde do svého zdárného konce, doporučujeme naplnit vaše auta drobnými zásobami jídla, které užijete výhradně k vlastní konzumaci. (Páteční večeře a snídaně)

- Zajištění vnitrostátní dopravy bohužel z logistických důvodů nemůže vykonat stát, proto vás žádáme, abyste spojili své síly a zde na bezpečné diskuzní úřední desce informovali další spoluobčany o tom, kdy a jak se na tuto významnou událost dopravíte.

- Ubytování je zajištěno, nemusíte tedy svá auta plnit stany, které vás doprovázely po krásách NDR.

V závěru našeho hlášení vás ujišťujeme, že Ministerstvo vnitra znovu aktivuje bezpečnostní složky, které budou na celou slavnost dohlížet. Očekáváme totiž příjezd vysoce postavených vládních činitelů, kteří ocení vaši pohostinnost během oslav a jedné z rodin věnují týdenní pobyt v našem rekreačním středisku Rujána.

Buduj vlast, posílíš mír!

Kancelář prezidenta republiky