Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Sedlo na pohodu 18.9. – 20.9. 2015

   Je den poté! Ano všichni dopili svůj čaj a bouchlo to. Je jen hrstka přeživších. Je pátek po katastrofě.

Hrstka pozůstalých z posledních sil startuje své vozy a spěchá z té hrůzy. Jede někam. Někam kde hledá záchranu. Někam do lesa. Tam přeci nalezne, co město nemůže nikdy vydat. Dokázali to. Jsou zde. Nebezpečí radiace zde není žádné.

Jsou tady a jsou tím potěšeni. Slaví! Oni slaví. Pračka se točí. Vědí přeci, že benzín již na cestu zpět nemají a žádný si již nemohou koupit. Jsou ale zde a večer tento je pohledem na okolní neštěstí zcela neposkvrněn. Smích, zpěv, co zítra? Tak to se v dnešní oslavě nikdo nezamýšlí.

   Ráno je však plné otázek zamyšlení. Co teď? Co bude dál? Obchody jsou zcela prázdné. Co budeme jíst? Jak přežijeme? Je to na nás. V sýpkách zdejšího sklepa jsou sice nějaké zásoby. Jsou zde i nástroje k jejich přípravě. Co dál?

   Ano! Rozdělit se do družin. A v tento moment již nestáli vedle sebe přeživší z lidstva, ale tři skupiny bojující o vítězství. Stojí, mají hlad. Nemají co do úst. Sýpky a nástroje jsou zcela uzamčeny a chráněny. „Co teď?“

   Jeden z osadníků přichází s možností a záhy vše vysloví. „Mé jméno je Nitram Relzát. Mám klíč ke skladu potravin. Nedaleko tohoto místa je spousta zlata. Jděte tedy a žlutý kov vyměním za vše potřebné. Vy jste ti, jenž koupí co potřebují. Potom uvaří a společnou hostinou snědí. Spěchejte tedy, jde čas.“ Po tomto proslovu ukázal místo na mapě a družiny se rozběhly pro zlato. Netrvalo dlouho a již nespočet lidí mění žlutý kov za suroviny, jenž jsou potřeba. Kupují pánve, hrnce, sirky, prostě vše, aby nasytili své potřeby. Nitram předává rovněž mapy s lovišti, kde každý může obstarat hodnotnou část oběda. Osadníci loví zvěř a již se údolím line vůně vařeného, pečeného, míchaného.

   Je vše u svého konce. Tabule přetéká a všichni jsou šťastni, že přežili první den poté. Přichází Ačraj a vše hodnotí. Osadníci křičí: „Ačraji buď náš vůdce. Ačraj na hrad“, při tomto zvolání všichni hledí na pozorovatelnu.

   A co ty? Nebojíš se prožít první den poté? Jestli ne, přijeď na Sedlo na pohodu a ukaž, co umíš. Příjezd je v pátek hned jak to bouchne a odjíždíme v neděli. Napiš, prosím, na stránky registraci tvé účasti.

Díky a těším se

Márty