Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Stavba tábora 31.5. - 2.6. 2013

Ano toto je jeden z nejhlavnějších termínů pro návštěvu Sedla. Je to termín stavění tábora.

Já pojedu s přívěsem na Čížovky pro stany a další chamraď (vybavení, které ještě v Sedle nemáme přivezené). Předpokládám, že na tábor přijedu okolo 18 hodiny pln vybaven. 

To, že pršet nebude, máme podchyceno Johanovým zaklínadlem (viz reportáž z minulé brigády) a tak stavět začínáme v sobotu ráno. Beru i malou sekačku a možná se povede ještě v pátek něco málo pokosit.

Vše potřebné nářadí zajistím já. Pakliže se nám to podaří postavit za sobotu, čekejme velkou oslavu pod názvem "Sedlo Stojí", když né oslava se bude jmenovat " Sedlo bude stát již zítra".

Napište na diskuzi, kdo jede a v jaký čas a zdali můžete vzít někoho dalšího sebou.

Všem děkuji za pomoc

Martin