Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Dolní Sedlo 2012

lesní moudrost

Dolní Sedlo 2012


Sobota, 30. června 2012

Rok uplynul jako voda a naše kroky se již podruhé setkaly nedaleko Dolního Sedla, v Lesním táboře. Hleděli jsme na pár známých i neznámých tváří, objevovali, co nového se tu přihodilo a vyčkávali první nástup. Na něm se vytvořily čtyři oddíly – Největší děti, Velký, Střední a Nejmenší. Po západu slunce jsme se společně sešli v Orlím hnízdě a Márty započal s vyprávěním příběhu, který se zde odehrával během minulého roku, ale i v průběhu nedávného „Nultého běhu“. Vyprávěl o Šamanovi a Údolí Světla, našem údolí. Prý v dávné době se na místě lesního tábora převrhl koráb světla vezoucí mocný zvon a mnoho perel, které se vysypaly do zdejšího potoka. Temný pán, velitel zlé armády, takzvaných stínů, je schopen z pouhé jediné perly vytvořit dva další bojovníky, avšak pět perel přiložených na tělo stína jej dokáže okamžitě zničit. Vyprávěl též o Akerovi, následníku pradávného Prvního, který nosil na krku poslední část štítu temnoty. Štítu temnoty, co dokáže prolomit hranici chráněného území, kde se nalézáme. Aker nám též předal Knihu proroctví a pravdy, která předvídá budoucnost a píše pak i skutečný děj, který se odehrál. Vyprávění zakončil příběhem o našem znaku. Nad naším táborem se prý kdysi dávno utkala černá volavka s orlem a Šaman předpověděl, že na zem dopadnou tři pera, my však nalezneme jen dvě a vložíme si je do znaku. S přibývajícím časem jsme se odebrali do stanů a poprvé v tomto roce zalehli do spacáků.  

    

Neděle, 1.července 2012

Krátce po ranním nástupu nás svou návštěvou poctil sám Šaman, který nám přišel zvěstovat zprávu, že Temný pán chce ovládnout živel vody. Naše jediná šance je ovládnout jej první tím, že dokážeme vodu zastavit. Ihned po Šamanově odchodu jsme se pustili do vystavení hráze a odpoledne zasvětili programu po oddílech, neboli PPO.

 

Pondělí, 2.července 2012

Během dne pro nás byla připravena akční hra „Piráti“ , kde bylo úkolem získat co nejvíc peněz a při jejich směňování se vyhnout zákeřným pirátům.Hru nakonec vyhrála skupina zelených. Krátce po večeři se v táboře objevila neznámá postava v černé kápi. Pravila, že se nám podařilo spoutat živel vody dříve než temnému pánovi. Hodila na zem svůj náhrdelník a odešla.Poté, co její kroky zmizely za horizontem jsme se přesunuli do jídelny a náhrdelník prozkoumali. Jednalo se o jakýsi kovový kruh s čárou uprostřed. Nedlouho před večerním nástupem přiběhl do tábora zaskočený Roman, že prý dva stíny zajali Adriana. Ten se po několika minutách vrátil se svázanýma nohama a zprávou, že nemáme chodit do Černé brány. Navzdory výhružkám stínů jsme nakonec vyslali dvoučlenný průzkum, který však potkal jen pár prchajících černých vojáků.

 

Úterý,3.července 2012

Po děsu plné noční bouřce jsme se konečně dočkali rána a na nástupu se rozdělili do pěti skupinek vedených Kubou, Verčou, Filipem, Petrem a Danem. Rozhodli jsme se znovu rozchodit polní telefony z loňska a každé skupince připadlo jedno strážní místo, jako kuchyně, pozorovatelna, dvě věže, můstek a orlák. Oživili jsme i signál „mejdlo“, při kterém se všechny skupinky musí okamžitě dostavit na své stanoviště. Během zapojování telefonů nastala i komplikace se stíny procházejícími se nad Orlím hnízdem, ti se ale na víc zatím neodvážili. Odpoledne nás čekal bojový výcvik vedený Fotrem a posléze jsme se rozhodli projít potok a najít nějaké perly světla. K našemu překvapení byl nalezen stejný náhrdelník, jako nám dala neznámá postava z předchozího dne a po vypuštění hráze i pět měšců skrývajících celkem 214 perel a jeden kožený znak z našich lesních moudrostí. Nyní nám bylo jasné, že mocná paní nám chce v boji proti stínům pomoci,ale nikdo nevěděl proč. Večer pro nás byl připraven takzvaný „Kinomat“, kde jsme se mohli shledat jak s půvabnou Mařenkou, odvážným Jeníčkem, tak i se zákeřným vlkem a zbloudilým myslivcem. Po náročném dni jsme se nakonec vydali do říše snů vyčkat na další den.

 

Středa, 4.července 2012

Dopoledne přineslo pár změn členů skupinek a dále pokračovalo PPO až do večerního cvičného mejdla. To proběhlo poměrně bez problémů, avšak jen pár chvil poté jsme měli možnost vyzkoušet si ho doopravdy, protože se z nenadání ozvalo z temné brány několik hlasitých ran. Pomocí telefonů jsme se dozvěděli o dvou stínech hlídajících v místech mezi můstkem a orlákem a rozhodli se vydat na hranici našeho území, k můstku za studánkou. Tři skupinky se vydaly lesem a zbylé dvě šly loukou až ke smluvenému místu. Bohužel o naší akci vojáci věděli a tak k nám začal mluvit jejich kapitán. Prý již brzy ovládnou živel ohně a spálí celé naše území. Lstivě nám i nabízel spojenectví, leč marně. Na místě se vytvořila i elitní pětka, která však nestihla zaútočit včas a my se museli stáhnout do tábora. Tam nás navštívil Šaman a pravil, že již o úmyslech Temného pána ví a chce jej zastavit. Vyprávěl nám příběh o ohni jako dobrém sluhovi, tak i zlém pánovi. Řekl, ať se naučíme oheň ovládat, znát i respektovat a máme rozplápolat plameny slavnostního ohně na místě, kde to Temný pán nejméně čeká. Po jeho rozmluvě jsme se shodli na jediném místě, a to na Černé bráně. Bylo již mnoho hodin a my se pomalu odebrali spát.

 

Čtvrtek, 5.července 2012

Tento den jsme zasvětili ohni, tedy spíše jeho přípravě. Ve všech oddílech plápolaly malé ohýnky, a ke všemu jsme si byli jisti, že na slavnostní oheň v Černé bráně připraveni jsme.Poté, co Márty v jídelně předhodil svůj nápad, že oheň zapálíme hořícími šípy z okolních skal jsme byli mírně zaskočeni avšak s přibývajícím časem začal znít reálněji. Akci nám ale zkomplikovala silná bouřka a proto jsme plán odložili na následující den.

 

Pátek, 6.července 2012

Po ranním nástupu byla vyhlášena soutěž skupinek a to v několika disciplínách. První byla ve sbírání březové kůry, která měla po skončení časového limitu hned tři vítěze. Následovala výroba zápalných zbraní, kterou s velkým náskokem vyhrála skupinka z jídelny. Poslední disciplínou byl hod granáty a oštěpy a po večeři jsme se vypravili k Černé bráně.Po skupinkách jsme vystoupali na vrcholy skály svírající lom a započali se zapalováním ohně. Hořící pochodně létaly vzduchem, avšak stále se nám nedařilo slavnostní oheň zapálit. Posléze přišli na řadu oštěpaři, kteří situaci zachránili;konkrétně Adrian, který hrot svého oštěpu zabodl přímo do středu ohně. Jen co plameny dosáhly dostatečné výšky, objevili se dva stíny, sípající bolestí, kterou jim světlo způsobovalo. Odešli se slovy, že vyrazí pro posily do Černých hor a zmizeli ve tmě. Přesunuli jsme se k plápolajícímu ohni a zjevila se paní živlů. Ta nám předala další amulet, nyní však pouze kruh a oznámila nám, že jsme ovládli živel ohně. Po jejím odchodu zaznělo pár písní, avšak jako každou noc nám večer zkazila deštivá bouřka.

 

Sobota, 7.července 2012

Na ranním nástupu tábor pohltila zpráva, že večer k nám, do Lesního tábora přijedou čtyři osobnosti. Čtyři celebrity, členové poroty celosvětové soutěže „Sedlo hledá talent“. Účastníci celý den nacvičovali své taneční kreace, rozpohybovali hlasivky a připravovali své kouzelnické triky. Po poledním klidu zábavu ale ukončila zpráva, že kniha sama napsala poselství, že stíny přivádí posily z Černých skal, že údolí Světla vyhlašuje poplach a nastává boj světla a tmy. Psala i o velkém množství zajatců a Akerovi se světelným lukem.Nic z toho se zatím nestalo a my proto nevěděli, jak se zachovat.Situaci změnilo Mártym vyhlášené mejdlo kvůli přítomnosti černých vojáků. Po rozmístění skupinek na svá stanoviště jsme se vydali na louku, kde byli stíny spatřeny a pomocí mlejnu jsme dva zničili. Rozhodli jsme se sebrat jim šat a převléci do něj jednoho z nás, Adama. Ten se vydal v závěsu za další hlídkou černé armády, avšak ti jeho krytí odhalili a Adama zajali. Začali jsme okamžitě vyjednávat, až nakonec zajatce pustili výměnou za druhý černý šat a dvě perly světla. Při odchodu byly naše kroky ale sledovány a hrozilo velké nebezpečí. K našemu překvapení se z lesa zjevil Aker a lukem zastřelil jednoho ze stínů. Zbytek černé armády se s hrůzou v očích stáhl a z Akerových úst jsme zjistili , že luk, kterým střílel je starý luk světla, co byl přivezen na korábu světla z Červené planety. Po chvíli odešel a my se vrátili do tábora na soutěž „Sedlo hledá talent“ shlédnout mnoho zajímavých výkonů. Porota byla však přísná a postoupila jen pětice nejlepších ve složení Matěj, Lenka, Roland, Petr a skupina Day streets

 

Neděle, 8.července.2012

Večer na nás čekalo poslední kolo talentové soutěže, kde se finalisté utkali ve dvou soutěžních kolech. Diváci nakonec pomocí takzvaných ešusmesek rozhodli o vítězi. Tím se stala Lenka, která těsně porazila Day streets. Po skončení večerního programu se tým složený z deseti nejlepších vypravil prozkoumat dům, kde jsme stíny spatřili naposledy. Pohlceni tmou jsme se pomalu dostávali až na určené místo, kde jsme spatřili tři černé vojáky. Bohužel se pohybovali přímo u budovy a proto Márty rozdělal klamný oheň, na odpoutání jejich pozornosti. Nepozorované jsme se dostali až do domu, kde ve zlaté nádobě stálo pět šípů. Bez váhání jsme je vzali a stáhli se zpět do tábora.

 

Pondělí, 9.července 2012

Odpoledne jsme strávili po oddílech až do večera, kde se spolu utkali dvě silné skupiny. Holky proti klukům. V různých disciplínách proti sobě stáli vždy jedna dívka a jeden chlapec. Objevilo se zde mnoho tradičních úkolů, jako namotat provázek na jazyk, zatloukat hřebík nebo zápolit s hořícím papírem. Soutěž jsme nedohráli a proto těsně před večerkou bylo skóre 7:3 pro mužskou část tábora.

 

Úterý, 10.července 2012

Na ranním nástupu jsme odhalili další poselství knihy Proroctví a Pravdy. Stálo v ní, že ten, kdo ovládl živel vzduchu si pro šípy příjde a bude oslaben. Na další stránce bylo pět malých znaků, zřejmě určujících místa na mapě. Za nedlouho nás navštívil Aker, který si vzal šípy, co jsme ukradli černým vojákům a předal nám amulet vládce vzduchu. Pravil též, že pět znaků z listu knihy jsou znaky, které visí v indiánské svatyni těsně vedle Šamanova obrazu. Řekl, ať se na daná místa vydáme a odešel. Odpoledne jsme se rozděleni na pět skupinek vypravili na místa jako kopec Neviditelnosti, Kaňon Střelců, soutok potoků s Vořechovým potokem, Písečný vrch a k Berenově cestě. Dvě skupinky našly látkou obalené balíčky s červenou pečetí. Skupinka z Kaňonu Střelců nenašla nic a zbylé dvě skupinky stále nebyly v táboře. Zanedlouho se vrátila Adrianova skupinku, ač bez dvou členů. Včetně kapitána. Ti se nedorozuměním oddělily od skupinky a došly do tábora nedlouho po zbylých členech. Nakonec se vrátila skupinka Petra, která přes menší potíže balíček nakonec nalezla. Chyběly nám však artefakty dva a proto jsme se rozhodli nic neotvírat, dokud je nebudeme mít všechny. Večer nás čekalo další kolo olympiády kluci proti holkám, která po skončení měla skóre 14:3 pro kluky.

 

Středa 11.července 2012

Hned ráno jsme vytvořili třináctičlennou skupinu, která se vydala na dvě místa, kde jsme byli neúspěšní. V Kaňonu Střelců ale spatřili jednoho stína. Po rozestavění hlídek a pročesávání lesa se černý voják objevil nedaleko i s hledaným balíčkem v ruce. Pomocí pětky se nám podařilo jej skolit a artefakt mu vzít. Mezitím v táboře probíhalo další kolo olympiády, která skončila výsledkem 16:13 pro kluky. Po návratu průzkumného týmu jsme pět balíků rozbalili. U každého artefaktu byl list z knihy Proroctví a Pravdy a na něm napsáno jak danou věc použít v boji. Nalezli jsme svícen zatmění, který skryje bojovníka před zraky temnoty, kovovou sošku koně zpomalující temnou sílu přesně o polovinu, kalich zatmění skrývající věc ve svém jádru, násadu kopí, které na pět kroků odzbrojuje stíny a láhev s ohlušující vodou. Odpoledne přineslo poslední. Rozhodující kolo olympiády, kterou nakonec s výsledkem 22:16 těsně vyhráli kluci. Na večerním nástupu jsme měli možnost vyzkoušet si zbraně v akci, jelikož nás opět navštívil Aker, ale v zajetí několika černých vojáků a čarodějky. Chtěli všech 5 artefaktů výměnou za Akerův život. Pomalu jsme jim předávali tři z předmětů a ve stínu svícnu zatmění se Kuba dostal až k zajatému Prvnímu a vysvobodil ho. Poraženi se rozprchli do hlubin lesa s my šli s Akerem do jídelny. První nám děkuje za záchranu, ale pravil, že mocné zbraně smí používat jen Starší, avšak naše počínání nám bude jistě prominuto. Po jeho odchodu jsme znaveni z těžkého dne šli spát.

 

Čtvrtek, 12.července 2012

Ráno bylo vyhlášeno mejdlo, které, jak jsme později zjistili, bylo za účelem přítomnosti dvou stínů. Na louce nad táborem jsme je obklíčili a oba skolili. Dopoledne pokračovalo PPO a odpoledne nás čekala zajímavá hra. Jedna z pěti skupinek, konkrétně Kubova, představovala v čele s Johanem černé vojsko a zbytek rozmístěn po lese armádu světla. Jednalo se vlastně o klasickou „vlajku“ při které jsme si nacvičili boj s nově získanými zbraněmi a zároveň pohybovat se ve špatných podmínkách, jelikož počasí nám opravdu nepřálo. Večer se celým táborem rozduněla muzika a přišla letošní první diskotéka.

 

Pátek, 13.července 2012

Po obědě nás nečekaně navštívil Aker se Stařešinou z indiánské vesnice. Vyprávěl nám průběh jejich cesty, prý se z jejich ležení vypravil s několika staršími, avšak po cestě je stihl krutý boj s armádou temnoty a přežili jen oni dva. Další šokující zprávou bylo, že Akerovi sebrali jeho váleček, poslední část štítu temnoty, což znamená, že nyní mohou prolomit sílu amuletu a vniknout do našeho tábora. Po jejich odchodu následovalo PPO, které bylo ukončeno večerním nástupem, kde bylo přečteno další proroctví knihy. Stálo tam, že se černí vojáci šikují k bráně temnoty a údolí světla hrozí velké nebezpečí. Nedlouho poté se opravdu stíny objevili a ohněm značili cestu do brány temnoty, útok se nám nezdařil, jelikož zmizeli kdesi v lese.

 

Sobota, 14.července 2012

Ráno nám znepříjemnila dost vážná věc, jelikož v obraně štítu se k nám blížil sám Pán Temnoty spolu s mocnou čarodějkou a velitelem černé armády. Ve strachu jsme se přesunuli za potok a s Temným pánem vyjednávali. Dal nám hodinu na opuštění údolí a prý nás nechá žít. Rozhodli jsme se nevzdat se bez boje, ale proti těm nejsilnějším z temnoty neměli naše zbraně ani perly žádnou šanci. V momentě beznaděje se objevil Chodec-hraničář. Při jeho hádce s temným pánem jsme zjistili, že pěti ranami meče dokáže zahnat temnou sílu, poté zemře. Na naši záchranu použil jednu z ran a Temného pána zahnal. Promluvil k nám, že je v naší přítomnosti prý stále, avšak my ho nevidíme. Po jeho odchodu jsme se domluvili, že není jiná šance než se znovu setkat se Šamanem a požádat jej o radu. Jediný způsob jak jej přivolat byl vyrobit mu dary a proto bylo po skončení poledňáku zhotoveno pět věcí:tři náhrdelníky, jedna magická hůl a zajímavá čelenka. Odpoledne bylo stráveno po oddílech,avšak večer nás Šaman opravdu navštívil. Pravil, ať do třiceti minut rozděláme ohně na všech strážních místech a poté se sejdeme u stožáru. Tak jsem tak učinili a z lesa vystoupil znovu Temný pán se stíny a dalšími temnými silami. Z našich řad ale opět vystoupil Hraničář a mocným zaříkadlem propojil všechny naše ohně a vytvořil novou hranici. Pán Temnoty s hněvem v očích začal stahovat svou smečku, ale pravil,že za tři dny síla hranice pomine a on naše údolí konečně ovládne.

 

Neděle, 15.července 2012

Dopoledne jsme zasvětili očistě celého tábora a náš brutt jel na plné obrátky. Jen chvíli před obědem přiběhl do tábora vystrašený Roman s římským číslem I. na zádech. Řekl nám, že šel jen nedaleko bunkru Velkých a přepadli ho stíny. Vysvlékli mu všechen šat a vyslýchali ho. Nakonec se mu podařilo uprchnout, ale všem nám bylo jasné, co nám chce Temný pán sdělit, první den je za námi. Kdo přijde zítra? Co se bude dít dál? Tyto otázky nám vrtaly hlavou, avšak nikdo nebyl schopen odpovědět. Večer jsme všichni společně zasedli do jídelny a s doprovodem kytar zpívali až do noci.

 

Pondělí, 16.července 2012

Jako dopolední program jsme zvolili hru „kufr“, kterou však přerušil hlasitý křik. Zanedlouho přiběhli ustrašení Středňáci a Michal vysvlečený do půl těla, co měl na zádech římskou dvojku. Příběh byl podobný, jako u včerejšího zajmutí Romana, avšak řekl nám, že stíny zajali a mučí Paní Živlů. Neváhali jsme ani minutu a vydali se na místo, kde byla údajně Paní vězněna. Obklíčení ležení se nám nepodařilo, ale černí vojáci uprchli do lesů a my vězenkyni osvobodili. Řekla nám, že Temný pán porušil pravidla a my máme nalézt kamenné srdce na okraji lesa směrem na Černý les, poté odešla. A opravdu jsme zanedlouho našli kámen ve tvaru srdce pod nímž ležel amulet posledního z živlů-Země. Odpoledne jsme dohráli rozehraný kufr, který nakonec vyhrál můstek, druhé místo obsadili dvě věže, třetí orlák, čtvrtá skončila pozorovatelna a poslední jídelna.

 

Úterý, 17.července 2012

Dopoledne proběhlo několik her, kde se opět utkalo všech pět skupinek, avšak nedlouho před západem slunce jsme si přečetli další proroctví knihy. Stálo v ní, že proběhne krutý boj, boj světla a tmy. Chvíli na to přišel Šaman a odvedl nás na konec hranice. Z lesa vystoupil Pán Temnoty, čarodějka a celá armáda stínů. Hranice však stále působila černá armáda nemohla do našeho údolí. Náhle přišla Paní Živlů spolu s Akerem a dovedla skupinku nejodvážnějších ke kamennému srdci. Cesta však nebyla snadná, jelikož kámen strážili další černí vojáci. Po krátkém boji se nám nakonec podařilo je skolit a postupně pod kámen vložit všechny naše amulety živlů. Ozvala se rána a Pán Temnoty se mezitím dostal v táboře až ke stožáru., kde jsme vytvořili kruhovou obranu. Z orláku ale sestoupil Chodec držící lodní zvon přivezený z Červené planety. Za pomoci Akera, Paní Živlů, Chodce a Šamana jsme temnotu nakonec porazili a hranice našeho údolí byla obnovena. Poté nás Šaman zavedl do jídelny a pravil, že tímto naše zkouška skončila. Podařilo se nám udržet rovnováhu světla a tmy, ale nyní se naše kroky musí rozejít. Rozloučil se a v doprovodu zbylých nejmocnějších bojovníků světla odešel. Zanedlouho celý tábor ulehl do říše snů až na desetičlenný průzkumný tým, který se vydal k černé bráně. Ti spatřili několik stínů,ale nepodařilo se jim vyzvědět žádnou podstatnou informaci.

 

Středa, 18.července 2012

Odpoledne jsme zjistili, že kniha vyřkla proroctví, které nám říkalo, že osadníci světla budou odměněni za své činy. Chvíli na to jsme se vydali hrát hru „kolíčky“ , která určovala jaká skupinka bude mít kterou část potoka, kde Márty nalezl zlato. Po několika hodinách rýžování jsme se vrátili do tábora a zlato si rozdělili. Ve večerních hodinách nás čekalo jediné – poslední diskotéka, kterou jsme zakončili jak jinak než spánkem.

 

Čtvrtek, 19.července 2012

Dopoledne jsme věnovali bourání hráze a stavbě slavnostního ohně. Po náročné práci nás čekala olympiáda, kde se skupinky utkaly celkem v sedmi disciplínách;jako skákání v pytlích, střelba, štafeta, či hod míčem. Hru nakonec vyhrál můstek. Večer jsme rozplápolali náš poslední slavnostní táborový oheň a zpívali až do noci.

 

Pátek, 20.července 2012

Po ranním nástupu pro nás byla připravena hra „motýli“, která spočívala v tom, že po lese bylo rozmístěno mnoho barevných papírků, coby motýli a účelem bylo získat jich co nejvíce a přitom se vyhnout zvířatům, která naší snahu kazila. Člověkem s největším počtem motýlů se stal Petr a ze skupinek vyhrál můstek. Večer jsme se sešli v jídelně, kde byl předán druhý stupeň lesní moudrosti a opět jsme za zvuku kytar šli spát.

 

Sobota, 21.července 2012

Dopoledne nás čekal finální úklid tábora, matrace, tašky i spacáky létaly vzduchem a přišel poslední nástup. Společně jsme došli až do zatáčky nad táborem a se vzpomínkami z rozjíždějících se aut hleděli naposledy v tomto roce na údolí, kde jsme tuhle dlouhou dobu společně strávili.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem vedoucím i praktikantům za to, co pro nás celé tři týdny dělali, ale i všem dětem, bez kterých by to tu nebylo takové, jako to tu je. I když se takto pohromadě už nikdy nesetkáme, doufám, že každý z nás bude na tento začátek prázdnin vzpomínat a možná se tu s některými shledáme i příští rok.

Díky, Verča.             


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasím. INFORMACE

EU Cookie Directive Module Information