Letní tábor

  pořádá občanské sdružení KOLT - E-PŘIHLÁŠKA

Na vědomost se dává

alt

   

    Dne 19.9.2020 do sňatku manželského vstoupila paní Petra Laurin Klementová a pan Karlík Kolben Daněk. Stalo se tak po dlouhých přípravách, na místě posvátné půdy, v Údolí Světla.

 

   Ale jak to vlastně vše začalo. Petra a Karlík se pro nás všechny, samozřejmě neprávně opravdu pokoutně a potají oženili. Vše nám sdělují až s odstupem na jedné z brigád u večerní oslavy, právě proběhlého dne. Samozřejmě na oko ihned gratulujeme a připíjíme na štěstí. Ale! Již před jídelnou se v nočním tichu tvoří hloučky. Nejčastější otázkou je „Co s tím uděláme?“. Tápeme a každý se vážně zamýšlí. Najednou z noci k nám vychází Martina a její rozčílená tvář říká spousty plánů a možností. Ano! Je to ona! Máme vůdce.

   Tiše popisuje tajný plán, jak jejich sňatku dodat noblesu a nás všechny konečně dostat na obřad, o nějž jsme byli ochuzeni. Brigáda skončila a tím vše vlastně začalo. Martina ihned navázala spojení s jejím komplicem. To byl Majkl. Proběhlo několik jejich setkání a na závěr jsem byl přizván i já a Sjů.

   Agentura Veselá a Smíšek (jak se ihned tato skupina pojmenovala) nám vyzradila jejich tajný plán, jak přeměnit Pohodu v Sedle na svatební obřad. Zaznělo spousty plánů a bylo hodně legrace. Na této schůzce, rovněž zaznělo něco o únosu nevěsty. To jsme ihned se Sjů zpozorněli a bylo jasné, že pokud půjde o únos, M-26-7 je nejlepší organizace, jenž je toho schopná. Ihned jsme však přeměnili oběť našeho počínání a z únosu nevěsty, jsme to obrátili na únos ženicha. Je přeci jasné, že Karlík je rovněž členem M-26-7 a tak bude jasné, že o něj musí Petra bojovat s naší jednotkou.

   Smějeme se a Martina s Majklem souhlasí. Další domluvou bylo všem jasné, že o našem spojení nikomu nic nepovíme. Všichni jsme si rozdělili úkoly, jenž byly tenkrát dohodnuty. A byla vytvořena pozvánka na Sedlo v duchu první republiky. (Což mělo souvislost s tím, že jsme vás potřebovali dostat, ve  slavnostním oblečení, právě na svatební obřad v Sedle).

   Vše jelo jako po másle. Účastníci hojně potvrzovali jejich účast. Sjů a Martina po návštěvě půjčovny šatů táhly spousty krabic. Tiskly se oznámení a vizitky přítomných, M-26-7 šila své vlajky a j připravoval dříví a světla na dva obrovské stoly k nadcházející hostině. Majkl coby oddávající nechal vyrobit 2 ks těch medailí co má úředník při obřadu na krku a oprášil svoji starou starostovskou pistoli.

   Vše byla velká legrace. Až! Až do doby, kdy Kárl s Petrou zavolali, že na letošní Sedlo na Pohodu nepojedou. No, to byl mrazivý vodopád, který Martině způsobil málem infarkt. Poplašná zpráva letěla vzduchem a mrazila všude, kde dopadla. „Co teď?“ Byla to ale právě Martina, jenž svým šarmem a vrozenou taktikou vše obrátila v dobré a budoucí novomanželé na svou účast přikývli. Vše tedy mohlo jet podle původního plánu. Já, Roland a Cuba, jsme trochu vypanikařili a na vlastní akci jeli o den dříve. Bylo nutno vysekat louku, sestavit stoly, osvětlení a vše na táboře oživit v plnofunkčno. Toto naše rozhodnutí se ihned po příjezdu naprosto potvrdilo. Vlastně jsme se od čtvrtka do pátku večera ani nezastavili. Vše bylo připraveno, Bohužel, Majkl se z vážných důvodů nemohl svatby zúčastnit a tak byl nutný dát do oběhu plán „B“. Pan Veselý, coby Majkl, měl být právě starostou, jenž novomanžele oddá. Chyběl tedy hlavní aktér, jenž celému tomuto shromáždění, měl dát úřední vážnost. „Kdo to teda bude?“ koukáme na sebe s otázkou. Jasně! Kdo jiný něž nekonečný optimista a dlouholetý táborový přítel Pavel Pospíšil. Beru telefon a můj úsměv na tváři říká jednoznačné. „ Souhlasí a moc se těší“.

   Již je však pátek večer a do Údolí Světla scházejí nespočty statkářů, továrníků, majitelů panství a vlastně šlechta z První republiky. Všichni se ubytují a v dobovém oblečení se sdružují v debatě nad svými velkopodnikatelskými problémy. Dobové šaty dokreslují tuto náladu a se sklenkou v ruce prožíváme prvorepublikový večer.

   Náhle však přichází paní Martina a debatující kroužek žádá o chvilku pozornosti. Všichni se utiší a jsou přivítáni na této slavnosti. Jako hřeb jejího oznámení, praví, že zítra nás čeká velká oslava na počest novomanželů, jenž právě v sobotní den vstoupí do svého svazku. Všichni jsou trošku překvapeni a zvlášť Petra s Karlíkem netají smích. Dále Martina hovoří, o právě svatebních hostech. Všichni účastníci záhy pochopí, že jsou to právě oni a prohlíží si své vizitky, jenž mají na šatech. Každý v této chvíli chápe, ke které větvi novomanželů právě patří a jaký mají vztah. Potom nadchází smích a vlastně zapíjení svobody v obou táborech. Nikomu, ale zatím nedochází, dva odlišné štítky jenž nosí Sjů (paní Podolská, rodinná přítelkyně) a já (Martin Dvacátýšestý ze Sedmihorek, rodinný přítel)                x poznámka redaktora. Karlíka jsem v průběhu večera ještě upozornil na svoje jméno a vizitku jsem mu ukázal. Potom jsem řekl „Neboj  mi tě nedáme“. On se usmál, ale nepochopil, že ve vizitce je indícií napsáno M-26-7. X konec poznámky redaktora. Večer krásně plynul a místní barman nestíhá objednávky. Pomalu jdeme spát. Zítra nás (nebo je) čeká velký den.

   Já osobně byl nervózní, neboť Pavel Pospíšil coby oddávající, měl něco důležitého v Praze a tak jsme se pomocí telefonu pořád mapovali. Konečně, když se uvolnil, tak již z auta k nám jsme probírali detaily našeho spiknutí. Tímto jsme si i my v táboře mohli říct čas oddání a Martina se uklidnila. Pavel pomalu jede a svatebčané se vyparádění připravují na obřad.

   Já jsem byl hříčkou osudu vybrán jako svědek ženicha. Toto mi trochu zkomplikovalo přepadení obřadu s následným únosem ženicha. Ale nebrečel jsem. Byl jsem si vědom ještě plánu „C“, kdy jsem měl z nedostatku osob, oddávat právě já. Tímto vlastně vše dopadlo velice dobře. Tajná zpráva od Pavla zazvonila na mém telefonu a já tímto věděl, že je připraven v zatáčce nad táborem. Obřad začíná.

   Rodiny novomanželů se shlukují na svatebním místě. Stále o něčem debatují. Martina (tedy paní Veselá) coby matrikářka, pomalu začíná všechny oslovovat a organizuje svatební špalír. Já jsem vyzván, abych zajel pro pana oddávajícího. Sedám tedy do auta a již z okénka pozoruji, jedoucí ze shora, celou tu slávu a nespočty vyparáděných oslavenců. Ještě při tomto pohledu, jen tak na oko, prohlédnu korbu mého vozu. Ano! Právě tam již M-26-7 rozmístila 4 přepravky, všeho, jenž ještě netušící svatebčané, budou za nedlouho potřebovat k vaření. Auto jede lesem a já již za nedlouho vidím Pavla Pospíšila, jak rozesmátý, mává ve křoví, oděn do slavnostního saka nadcházejícího obřadu. Pavel ke mně usedá a znova cestou si vyprávíme plán obřadu. Smějeme se. Najednou přijíždíme k nastoupené svatební společnosti a oddávající středem přichází ke svému stolu oddání. Je matrikářkou uvítán a je i srozuměn, že je vše připraveno k zahájení obřadu.

   Já se pomalu podivným krokem (protože mi padá pistole, jenž držela zaháklá za kalhoty) dostal až na své místo svědka. Stál jsem přímo za ženichem s nevěstou. Přes jejich ramena, hledím, že oddávající započal obřad. Hudba hraje a nevěsta pláče. Pavel Pospíšil dojímá svatebčany krásným projevem a již přichází předání prstenů. Nervozita se stupňuje. Já stále nadlehčuji svou zbraň, jenž pořád klesá čím dál tím níž (blbý kšandy, pásek je pásek). Nevěsta dostává prsten a je dojatá. x poznámka redakce – Když jsem řekl, že první dostane prsten nevěsta, tak se Pavel v našem poučení, úplně zhrozil. On si nastudoval celý postup obřadu a pořád mě přesvědčoval o tom, že první musí dostat prsten ženich. Jelikož bylo se Sjů a Martinou dohodnuto, že vlastní přepadení začne při nasazování prstenu právě ženichovi, tak by se na Petru vlastně ani nedostalo. Pavel tedy s velkou nelibostí svolil a tímto si upravil svůj protokol. x konec poznámky redakce

   Pomalu oddávající přichází na druhou část předání prstenu ženichovi. Já již pod sakem uchopil svůj kolt a byl jsem připraven do akce. Jen jsem doufal, že zbraň mám jenom já a nebudou jiné komplikace mimo scénář. x poznámka redakce – Ještě před vlastním obřadem si takhle stojím před jídelnou a prochází kol mě Ondřej. Zahledím se na něj a na rameni nese obrovský samopal. Úplně mi zatrnulo a ihned jsem mu zbraň zabavil a schoval. x konec poznámky redakce.

   Svatební hudba hraje. Kol nastoupené rodiny nevěsty i ženicha si užívají vážnost této chvíle. Oddávající vyzívá nevěstu, nechť nasadí prsten svému snoubenci. Teď! Teď je ta chvíle. Právě stiskávám svou zbraň a z místa svědka se vrhám k právě oddávajícímu. Mířím mu na hlavu a všechny ihned žádám o klid a žádnou paniku. Strhávám svůj klobouk p přibíhající Sjů mi nasazuje, mou starou, revoluční čepici s hvězdou. Sama si potom navléká tričko s nápisem M-26-7. Svatebčané jsou zmateni. Není ale žádná panika a to mi dává možnost si obléknout i mou uniformu. Sjů stojí na obřadním stole a vytahuje starý papír, na kterém jsou naše požadavky. Pavel Pospíšil neklade žádný odpor a svou roli rukojmího vzal hrdinně.

   Nikdo ze svatebčanů nic nechápe. Nikdo! Až! Až na ženicha. On zná ilegální organizaci M-26-7. Je jedním z jejích členů. A co více, on sám tuto organizaci pomáhal založit. Zná slova přísahy této skupině a je si vědom, že nedokáže tuto přísahu porušit sňatkem manželským, aniž by jeho organizace M-26-7 souhlasila.

   Sám tedy opouští místo ženicha a hrdě si nasazuje stejnou zelenou čepici a uniformu. Čubka, jak jí M-26-7 nazvala, záhy omldlévá. Tedy Karlos Fitinka Che Guevara Dýnko, stojí po boku své družiny u oddávajícího stolu, na kterém ihned znějí požadavky a podmínky ilegální skupiny M-26-7 k jeho spojení ve svazek manželský. Oddávající je strážen, matrikářka zmatená, v tichosti hledí na tento zvrat obřadu a Čubku někdo křísí z mdlob. Všichni ale poslouchají.

M-26-7 požaduje

  • Okamžité vztyčení praporu naší organizace nad tímto údolím
  • Vyplnění testu poznání
  • Vytvoření svatební hostiny, dle zvaků M-26-7
  • Odhalení utajeného manžela

Sjů vše dočetla. Všichni členové M-26-7, vláčíc zajatce, naskákali do vozu a opustili obřadní prostor. Jeli někam nad les. x poznámka redakce – tato situace byla nutná. Tam bylo schováno vše potřebné k vaření svatební hostiny. Byly tam rovněž ukryty vlajky a stožáry na auto. x konec poznámky redakce

   Svatebčané si jsou vědomi podmínek a již rozděleni do rodin hledí na přijíždějící vůz s potravinami. Na přední části je naprosto viditelná vlajka M-26-7 a další dvě zdobí zadek tohoto vozu. Auto zastavilo, bylo střeženo hlídkou z členů M-26-7 a ostatní začali vydávat rodinám vše potřebné k svatební hostině. Rodiny si vše berou a vědomi si k závazku novomanželům jsou připravit místa na kterých uvaří jídla ke svatební hostině.

   M-26-7 letmým pohledem zabrousila na vlajkový stožár. Potom se na sebe podívali navzájem a přikývli souhlasem. Hledí rovněž na plápolající ohně všech rodin a tímto se rovněž klidní, že vše probíhá tak, jak byly požadavky přečteny. Nezbývá tedy než vzít Karlose do soukromí a i s ním samým vyplnit test poznání. x poznámka redakce – Byly to stejné dotazníky pro Petru i Karlíka a musím říct, že jsme se u toho dost zasmáli. Tedy alespoň u toho s Karlíkem. S Petrou ho vyplňovala Martina. x konec poznámky redakce.

   Vše je vyplněno a M-26-7 sedí uprostřed lesního baru. Ostatně, jak je zvyklá. Připíjíme na zdárný průběh celé akce. Náhle M-26-7 dostává ve vzpomínce dobrý nápad a začne míchat zázračný lektvar pod názvem Moncada. Ihned po dokončení tohoto, vše nakládáme na své invazní vozidlo a s podporou v srdci navštěvujeme jednotlivé rodiny při jejich snažení. Se všemi si připijeme a ihned jdeme připravit obrovský svatební stůl. Vše je pokryto bílým ubrusem. Ještě, dle podmínek mají jednu hodinu času. M-26-7 jde tedy znova do baru a vyčkává. Je čas! I Karlos se podíval na hodinky a vše je jasné. Výstřel do vzduchu, všem řekl jednoznačně Teď! Teď je ten čas vystrojit slavnostní tabuli. x poznámka redakce  - Nevím jak je to možné, ale Karlos nám na chvilku zmizel. Nevíme kam. Naši zvědové později říkali, že pravděpodobně s Čubkou do vany ( Je to kaňour!) x konec poznámky redakce

Najednou celá M-26-7 hledí na nespočet překrásně vypadajících pokrmů, jenž zdobí bílý ubrus obrovského stolu. Vše bylo až k neuvěření. Tabule je připravena a další z požadavků splněn.

   Všichni z rodin se převlékli znova do svatebního a plni očekávání čekají, zda může být obřad dokončen. M-26-7 obsadila své invazní vozidlo, jenž bylo strategicky umístěno ihned vedle stolku oddávajícího. Mlčky z něho kontroluje celou situaci a uvolňuje Pavla k obřadu.

   Ještě než vše započne, chce znát výsledky testu poznání. Martina (paní Veselá –matrikářka) čte Petrin a Sjů (seňora M-26-7-boojovnice) čte Kárlův. Vše je v naprosté shodě. Usmívají se svatebčané ale i zástupci M-26-7. Další úkol je tímto splněn.

   Všichni stojí v napětí poslední podmínky. Muž se zbraní v ruce, stojící na vozidle M-26-7, přikazuje k otevření pěti okenic přilehlého srubu. Svatebčané hledí na pět mužů přikrytých bílým plátnem. Jeden z nich je však právě ženich. Nevěsta je donucena předstoupit. Hledí tímto směrem a z pětice má vyvolit svého nastávajícího. Neví! Je to ale poslední podmínka jejich sňatku, podmínka M-26-7.

Svatebčané jsou v napětí. Nevěsta hledí a možná i pláče. „ Který?“ Muž na voze hrozí pistolí. Nevěsta je nervózní. Neví! Situace se stává vyostřenou. Muž žádá o rychlou odpověď. „ Hned!“             Nevěsta pozvedá tedy paži a neomylně ukazuje na muže pod plátnem. Muž se zbraní v ruce je zmaten a udiven zároveň. Ano! Opravdu zvolila správně. Pod bělostným suknem byl opravdu schován Karlos Fitinka Che Guevara Dýnko. Svatebčané tleskají a radují se. x poznámka redakce – Jedna ze členek M-26-7 má velmi nakloněný vztah ke Karlosovi. Sama tedy ulehčila tento úkol a řekla, že k snazšímu rozpoznání napoví muška. Tu však nesehnala a tak tam lítal čmelák. x konec poznámky redakce

M-26-7 v tuto chvíli musí říci, že všechny její podmínky byly beze zbytku splněny. x poznámka redakce – Vlajku visící obráceně, jsme jakoby neviděli). Propouští oddávajícího a rozezní se svatební hudby. Nevěsta nasazuje ženichovi prsten a svatebním polibkem uzavírají svůj sňatek. Všichni jsou dojati a tleskají. Ženich s nevěstou zvo ke svatební hostině a všichni svírají svou sklenku k přípitku.

A potom to začalo! Každý obcházel přetékající stůl a ochutnával vše jenž schovával. Není možné zde popsat tu nekonečnou dobrou pochutin, jenž jste v lese vytvořili. Bylo to opravdu moc dobré. I rodina dětí se vytáhla na absolutní maximum. Vlastně v M-26-7 vůbec nechápeme jak jste to mohli uvařit.

   Karlík s Petrou byli tímto i pro nás oficiálně oddáni. Petra se stala Karlosovou ženou a všem těm, jenž jí osloví Čubka, vzkazujme, že budou mít velké problémy s M-26-7.

p.s. Děkujeme Martině a Majkovi (agentuře Veselá a Smíšek) za bezvadný nápad. A hlavně děkujeme novomanželům, že přijeli.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

altalt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasím. INFORMACE

EU Cookie Directive Module Information